دستگاه تصفیه فاضلاب به فرآیندی گویند که در آن آلاینده‌ها از پساب ویا فاضلاب با روش های مختلف از جمله روش های تصفیه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی حذف شوند و در نهیات پسابی تصفیه شده که برای محیط زیست بی خطر است تولید شود.

تصفیه فاضلاب ؛ فاضلاب شهری که فاضلاب بهداشتی انسانی زیر مجموعه ای از آن می باشد، از سه منبع فاضلاب خانگی، فاضلاب اماکن عمومی و مراکز تجاری و رواناب های سطحی نشات می گیرد.

امروزه به دلیل مشکلاتی از قبیل بحران آب و آلودگی های زیست محیطی، تغییرات داده شده یا پیشنهادی در مقررات دولتی همچنان تاثیر مهمی در مهندسی فاضلاب دارد. با افزایش اطلاعات در مورد مواد سمی و تاثیر آن ها بر سلامت موجودات زنده و محیط زیست، مقررات جدید حاکی از توجه فزاینده به کنترل آن ها است. در مهندسی فاضلاب می بایست آثار کلی راه حل های پیشنهادی مسائل فاضلاب بر محیط زیست بررسی شود.

تصفیه فاضلاب

روش های متداول دستگاه تصفیه فاضلاب

تقسیم بندی های متفاوتی برای روش های دستگاه تصفیه فاضلاب شرکت ناب زیست وجود دارد. یکی از تقسیم بندی ها بر اساس ماهیت روش تصفیه صورت می گیرد و طبق آن روش های تصفیه مطابق زیر تقسیم بندی می شوند:

۱- روش های فیزیکی

۲- روش های شیمیایی

۳- روش های بیولوژیکی

روش های فیزیکی شامل آشغالگیری، دانه‌گیری، فیلتراسیون، برخی روش های گندزدایی مانند استفاده از UV و ته‌نشینی می باشد.

روش شیمیایی شامل ترسیب شیمیایی، انعقاد و لخته‌سازی، تبادل یون، تنظیم pH و گندزدایی با کلر می باشد. روش های شیمیایی نسبت به روش های فیزیکی پیچیده تر بوده و همچنین از لحاظ هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی و مشکلات احتمالی در بهره برداری نیز چندان مناسب نیستند. همچنین اضافه کردن مواد شیمیایی به فاضلاب موجب تولید لجن شیمیایی می شود که تصفیه آن نیز هزینه ها ی قابل توجهی را تحمیل می نماید. به همین دلایل سعی می شود حتی الامکان از این روش برای حذف آلاینده ها استفاده نشود.

روش های بیولوژیکی شامل روش هایی می شود که در آن انجام یک فرآیند بیولوژیکی منجر به عملیات تصفیه می گردد. در واقع در روش بیولوژیکی، باکتری ها عملیات تصفیه را انجام می دهند. روش های بیولوژیکی از جهت استفاده و یا عدم استفاده از اکسیژن، به دو بخش هوازی و بی هوازی تقسیم می گردند.

از پکیج دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال در تصفیه پسابهای صنعتی، مسکونی و تجاری، فاضلاب اجتماعات کوچک بین 100-25 نفر استفاده می شود. پکیج دستگاه تفاضلابصفیه بهداشتی به روش لجن فعال بر مبنای فرآیند لجن فعال عمل می کند. پکیج دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال در انواع ظرفیتها و با راندمان موثر حذف BOD و TSS موجود می باشد. از پساب خروجی این پکیج می توان برای آبیاری استفاده کرد. لجن اضافی نیز پس از هضم می تواند به عنوان کود کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

لاگون ها علاوه بر اینکه دردستگاه تصفیه فاضلاب شهری مورداستفاده قرار می‌گیرند، در مواردی حتی برای تصفیه پساب لبنی و صنعتی و یا مخلوطی از فاضلاب شهری و صنعتی نیز به کار گرفته می‌شوند.

با توجه به مزایای ذکرشده برای این روش، نکته‌ی قابل‌تأملی که در مورد لاگون ها وجود دارد موضوع در دسترس نبودن زمین کافی و گران بودن زمین است که باعث شده این عامل به‌نوعی مانع از گسترش این روش در مناطقی با مشکل کمبود زمین بشود

تصفیه فاضلاب عبارت است از : مجموعه اقداماتی که جهت زدایش یا کاهش مواد آلاینده موجود در فاضلاب به کار می رود ، به طوری که از پساب تولیدی بتوان به طور سالم و مطمئن برای مصارف کشاورزی یا تخلیه به ابهای جاری و یا مقاصد دیگر استفاده مجدد نمود . ( تعریف تصفیه فاضلاب) – اهداف تصفیه فاضلاب عبارت است از :

حفاظت بهداشت عمومی جامعه و جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیر

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده

برطرف شدن مشکل حاد دفع فاضلاب ساکنین شهرها و روستاها ، به ویژه در مناطقی که دارای زمین های سنگی و غیر قابل نفوذ بوده و یا این که دارای سطح آبهای زیرزمینی بالا می باشند .

کاربرد پساب در کشاورزی از متداولترین مصارف استفاده از فاضلاب های نصفیه شده می باشد . با ازدیاد جمعیت و صنعتی شدن زندگی بشری انواع فاضلاب های خطرناک و صنعتی وارد رودخانه ها و دریاها و … شده است . پکیج دستگاه تصفیه فاضلاب این مشکل را حل می کند . برای سفارش پکیج تصفیه فاضلاب با ما در ارتباط باشید

دستگاه تصفیه فاضلاب : اگر توده سلولی برای مدت طولانی در سیستم بماند، حدود 18 تا 30 روز (هوادهی گسترده)، و بار آلودگی ورودی همانند سیستم لجن فعال متداول باشد، مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . غلظت توده سلولی خیلی بیشتر از سیستم لجن فعال متداول خواهد بود و حجم مخزن هوادهی خیلی بیشتر خواهد بود، طوریکه زمان ماند فاضلاب 16 تا 24 ساعت خواهد شد. بنابراین بار آلی نسبت به حجم مخزن و توده سلولی بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت . بنابراین میکروارگانیسم ها برای بقاء، شروع به مصرف متابولیت های ترشح شده توسط خود می کنند. این فرآورده های آلی سلولی طی فرآیند تنفس، به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شوند . این فرآیند ( تصفیه فاضلاب ) باعث تثبیت هوازی توده سلولی در مخزن هوادهی می شود. درحالیکه فرآیند تثبیت توده سلولی در سیستم لجن فعال متداول جداگانه صورت می گیرد (در هاضم لجن و تاسیسات مربوط به هضم بیهوازی لجن مازاد)، در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هضم لجن در مخزن هوادهی و تحت شرایط هوازی صورت می پذیرد. مصرف اکسیژن مازاد جهت تثبیت لجن (تنفس درون سلولی) باعث افزایش هوادهی نسبت به روش لجن فعال متداول و مصرف مواد آلی موجود در جریان فاضلاب (تنفس برون سلولی) می گرد

چون در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده تجهیزات اضافی جهت هضم لجن وجود ندارد ، بنابراین از تولید گونه های دیگر لجن پرهیز می شود زیرا تولید هر گونه لجن دیگر، نیاز به تجهیزات اضافی جهت هضم خواهد داشت . به این دلیل معمولا در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، حوضچه ته نشینی اولیه وجود ندارد تا از تولید لجنی که نیاز به هضم دارد، پرهیز شود. به این ترتیب، فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده بسیار ساده تر می شود چون حوضچه ته نشینی اولیه و تاسیسات هضم لجن از این فرآیند حذف می گردد .

پیامد این ساده سازی فرآیند، مصرف انرژی بیشتر جهت هوادهی می باشد زیرا لجن بصورت هوازی در مخزن هوادهی تثبیت می گردد . از طرف دیگر، کاهش مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم ها و مصرف کامل آن توسط توده سلولی باعث افزایش چشمگیری در راندمان زدایش بار آلودگی فاضلاب (BOD) می گردد

شامل جداسازی مواد جامد آلی (یا فاضلاب انسانی) از جریان فاضلاب است. این کار با وارد کردن جریان فاضلاب به تانک‌های بزرگ ته‌نشینی انجام می‌گیرد تا ذرات جامد در کف تانک‌ها ته‌نشین شوند. جامدات ته‌نشین شده لجن نامیده می‌شوند. در کف این مخازن مدور، چنگک‌های بزرگی تعبیه شده‌اند که به‌طور پیوسته لجن کف را می‌تراشند و آن را به سمت مرکز مخازن، جایی که از آن‌جا به منظور تصفیه بیشتر به بیرون از مخزن پمپ می‌شود، هدایت می‌شود. آب باقی‌مانده از آن‌جا وارد مرحله تصفیه ثانویه می‌شود.

فاضلاب شهري (که فاضلاب خانگی، فاضلاب انسانی، فاضلاب بهداشتی Sanitary wastewater هم نامیده می شود) شامل فاضلاب توليدي منازل، مراکز تجاري، موسسات شهري (ادارات، سازمان �ها، موسسات آموزشي، هتل� ها و رستوران� ها، زندان �ها و...) مي�باشد. با توجه به اينکه در اغلب مراکز مذکور حدود 80% آب مصرفي به فاضلاب تبديل مي� شود، لذا 9/99% فاضلاب شامل آب بوده و تنها 1/0% آن را ناخالصي �هاي جامد تشکيل مي� دهد. اما همين درصد بسيار ناچيز در فاضلاب داراي حد زيادي از آلودگي است به نحوي که 1000 ليتر فاضلاب تصفيه نشده قادر به آلودگي 40000 الي 60000 ليتر آب مي �باشد. همانطور که مشاهده مي �شود، بخش عمده فاضلاب متشکل از آب است که در صورت حذف آلاينده� ها و ناخالصي� هاي آن، مي�تواند دوباره در چرخه مصرف قرار گيرد. بنابراین هدف از تصفیه فاضلاب در جوامع امروزی علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بروز خطرات بهداشتی، تامین یک منبع آب دائمی و مطمئن جهت مصارفی مانند صنعت و کشاورزی می باشد. روش ها و فرایندهای تصفیه فاضلاب بر اساس کمیت و نوع آلاینده های موجود در آن و همچنین درجه تصفیه مورد نظر انتخاب می گردد. در حقیقت فاضلابی که پس از تصفیه به مصرف آبیاری در کشاورزی می رسد با فاضلابی که پس از تصفیه به آبهای سطحی تخلیه می گردد، دارای روش های تصفیه متفاوتی هستند. و یا روش تصفیه فاضلابی به میزان m3/d 1 با سیستم تصفیه فاضلاب به میزان m3/s 1 نمی توانند مشابه باشند. در ادامه برخی از متداول ترین واحدهای تصفیه فاضلاب که در اغلب سیستم های تصفیه فاضلاب شهری به کار می روند، بررسی شده اند.

- در این سیستم از غشاهای ممبران برای تصفیه آب استفاده می شود، طرز کار به این صورت است که آب توسط فیلترهای پیش تصفیه نرم شده و سپس برای حذف کدورات و آلودگی های میکروبی درون فیلتری بنام ممبران ( دستگاه تصفیه آب صنعتی ) شده تا تمام آلودگی های مضر آن از قبیل سرب، جیوه، نیترات، نیتریت، انگل، باکتری و قارچ و سایر موادی که برای سلامت انسان، دام یا طیور خطرناک هستند جدا شوند


تگ ها: دستگاه تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب